Duże spalanie

Warunki w jakich powstają problemy związane z wysokim zużyciem paliwa mogą, w zależności od konfiguracji pojazdu, występować w następstwie specyficznych usterek innych komponentów pojazdu lub zakłóceń w ich działaniu. Przykładami takich są: opony, osie, przyczepa, modyfikacje związane z zabudową itp. Ustalenie przyczyn wysokiego zużycia paliwa jest często trudne dla warsztatów i właścicieli pojazdów prowadzonych przez pracowników. Największy wpływ na zużycie paliwa mają warunki eksploatacyjne pojazdu, w tym także sposób, w jaki jest prowadzony.
Czynnikiem najważniejszym dla ekonomii paliwowej jest kierowca.
Nerwowy styl jazdy z ciągłym przyspieszaniem i hamowaniem pociąga za sobą, podobnie jak jazda z wysokimi prędkościami, wzrost zużycia paliwa. Odpowiedni sposób prowadzenia pojazdu pozwala na redukcję zużycia paliwa oraz zmniejsza zużywanie się pojazdu. Przed przystąpieniem do procedury lokalizowania usterki dokonaj dokładnej analizy zużycia paliwa na wyświetlaczu i odczytu drogi z tarczek tachografu.

 • Sprawdź w serwisie, czy istnieją np. kampanie grupowe dla pojazdu i problemu.
 • Regulacja zaworów i pompowtrysków co 200 tys.
 • W przypadku małych zmian w mocy silnika i zużyciu paliwa należy ustalić, czy zmiany te nie są związane z rodzajem używanego paliwa.
 • Czy pojazd był już wcześniej w warsztacie, co było naprawiane.
 • Skontroluj podstawowe komponenty pojazdu:
  • Jakość paliwa – sprawdź, czy paliwo ma dobrą jakość (czy nie zawiera wody ani innych dodatków, czystość filtrów w smokach).
  • NAJLEPSZE PRZEŁOŻENIE MOSTU 90KM/H TO 1300 OBR
  • Czy któryś z hamulców nie blokuje (górski!)
  • Szczelność układu doładowania i wydechowego.
  • Sprawdź czy występują kody usterek na wyświetlaczu.
  • Ciśnienie powietrza w oponach i ich zużycie
  • Czy czas ładowania sprężarki mieści się w granicach normy i czy w układzie pneumatycznym nie występują nieszczelności
  • Filtry powietrza (kratka wlotowa na kabinie i na filtrze)
  • Filtry paliwa
  • Katalizator
 • Geometria pojazdu.
 • Prawidłowo ustawiony spojler na dachu kabiny.
 • Skontroluj prawidłowość ustawienia współczynnika K w tachografie (poprzez urządzenie nawigacyjne GPS).
 • Diagnostyka komputerowa wszystkich czujników i testy drogowe.