Diagnostyka ogrzewania postojowego

Ogrzewanie postojowe powinno być regularnie uruchamiane, nawet w okresie letnim (przynajmniej raz na miesiąc), i powinno pracować przez co najmniej 15 min.

Kontrolę należy przeprowadzać przy przeglądzie, który powinien mieć miejsce w odpowiednim czasie przed nastaniem pierwszych przymrozków. Co pól roku należy usunąć pył i kurz z wnętrza urządzenia.

Podstawowe warunki przy naprawie ogrzewania postojowego:

 • sprawdzić kurz w wirniku ogrzewacza
 • regulator temperatury
 • sprawdzać, czy urządzenie nie jest zablokowane
 • czy palnik nie jest zbytnio zanieczyszczony (silnie zanieczyszczonemu palnikowi można przywrócić sprawność działania poprzez wyczyszczenie)
 • czy ogrzewanie jest właściwie zabezpieczone bezpiecznikami
 • przewody powietrza spalania i przewody ciepłego powietrza
 • wszystkie przewody paliwa i złącza paliwa
 • wszystkie filtry paliwa, pompę dozującą z przewodem wyrównującym ciśnienie
 • wentylację ogrzewacza
 • czy ogrzewacz pracuje cicho, równomiernie bez zakłóceń przy podgrzewaniu
 • wentylator zespołu klimatyzacji (przewietrzanie, dotyczy niektórych modeli)